Niet alle vreemdelingen kunnen zich aansluiten bij een ziekteverzekering in ons land. De regels zijn complex. Het is vaak niet eenvoudig om er wijs uit te raken. Welke bewijsstukken zijn er nodig voor welke situatie? De infofiche geeft een handig overzicht.

Deze fiche gaat over het recht op ziekteverzekering en is bestemd voor ziekenfondsmedewerkers.