16 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 geldt er een nieuwe aanvullende regeling voor de naamgeving van Belgische kinderen waarvan de afstammingsband ten aanzien van beide ouders van bij de geboorte vaststaat. Deze standaardregeling bepaalt dat als de ouders het niet eens zijn over de naam van hun kind of geen keuze maken, het kind de naam van beide ouders in alfabetische volgorde draagt.

Naam van de vader, de moeder of dubbele naam

Sinds 1 juni 2014 kunnen ouders kiezen of hun kind de naam van de vader, de naam van de moeder of een combinatie van de twee namen zal dragen. Hiermee voert de wetgever de mogelijkheid in om een dubbele naam te hebben. Een dubbele naam bestaat uit de naam van elk van de ouders.

Standaardregeling bij gebrek aan keuze of bij onenigheid tussen de ouders

De wet van 1 juni 2014 bepaalde dat als de ouders geen keuze maken of niet overeenkomen, het kind de naam van de vader kreeg. Het Grondwettelijk Hof vernietigde deze standaardregeling in zijn arrest nr. 2/2016 van 14 januari 2016 en gaf de wetgever de tijd tot 31 december 2016 om de wet op dit punt aan te passen.

Met de wet van 25 december 2016 bepaalt de wetgever een nieuwe standaardregeling. Een eerste gemeenschappelijk kind waarvan de afstamming ten aanzien van beide ouders tegelijkertijd komt vast te staan, zal de naam van beide ouders in alfabetische volgorde dragen in geval van onenigheid tussen de ouders over de naam van het kind. Als de ouders geen keuze maken, beschouwt de wetgever dat als een geval van onenigheid en geldt dezelfde regeling.

Bij onenigheid tussen meeouders of als zij geen keuze maken, geldt dezelfde regeling.

Inwerkingtreding en overgangsbepaling

De nieuwe standaardregeling is van toepassing op kinderen geboren na 1 januari 2017.

Sinds de inwerkingtreding van het nieuwe naamrecht op 1 juni 2014 tot 31 december 2016 kregen kinderen bij onenigheid tussen de ouders of bij gebrek aan keuze, de naam van de vader. De ouders van deze kinderen krijgen eenmalig de mogelijkheid om een verklaring van naamsverandering af te leggen tussen 1 januari 2017 en 1 juli 2017 om de nieuwe aanvullende regels te laten toepassen op de naam van hun kind.

Belgische kinderen

De Belgische naamwetgeving is in principe alleen toepasselijk op kinderen die bij hun geboorte de Belgische nationaliteit hebben. Voor kinderen die in België worden geboren maar een vreemde nationaliteit hebben, moet men in het nationale recht van het kind opzoeken welke regels gelden in verband met de naamgeving (artikel 37 Wetboek IPR).