25 oktober 2013

Eurocommissaris Cecilia Malmström bezocht op 25 oktober het Kruispunt Migratie-Integratie met een delegatie van haar kabinet.
De bezoekers konden hier kennismaken met het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid en met het vreemdelingenrecht.
Vertegenwoordigers van het Kruispunt en van de integratiecentra en onthaalbureaus brachten daarbij ook sommige knelpunten onder de aandacht. Zoals:

  • Veel nieuwkomers hebben diploma’s en talenten te over. Maar er wordt nu te weinig mee gedaan.
  • Het vreemdelingenrecht is uitermate complex. Ideaal zou een harmonisering van de wetgeving zijn voor heel Europa.
  • Derdelanders of Belgen moeten nu een ‘stabiel’ inkomen hebben, voor ze familieleden kunnen laten overkomen voor gezinshereniging. Maar die voorwaarde mag niet zo strikt worden toegepast dat een lange reeks interimjobs bij verschillende werkgevers is uitgesloten. Terwijl een werkloosheidsuitkering wel aanvaard wordt als ‘ stabiel inkomen’. De Europese Commissie kan lidstaten helpen om de Europese richtlijnen correct en in overeenstemming met de doelstelling toe te passen.