19 juni 2017

Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (NBMV) die voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen in een derde en laatste opvangfase voor zes maanden worden toegewezen aan een individuele opvangplaats. Daarna moeten zij de opvang verlaten en kunnen ze beroep doen op het OCMW.

In een nieuwe instructie van 2 juni 2017 laat Fedasil weten dat sommige regels van de instructie van 23 juli 2015 over ‘Toewijzing van een individuele opvangplaats in het kader van de overgang van een NBMV’ tijdelijk worden gewijzigd. Deze tijdelijke maatregelen zijn bedoeld om de doorstroming van NBMV’s naar de derde opvangfase te bevorderen.

Tijdelijke maatregelen

 • De minimumleeftijd voor toewijzing van een NBMV aan een individuele opvangplaats wordt opgetrokken van 16 jaar naar 17 jaar.
 • Aanvragen voor een individuele opvangplaats worden ingediend via noord@fedasil.be
 • Een aanvraag voor een individuele opvangplaats kan alleen op voorwaarde dat de NBMV:
  • een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden heeft,
  • minstens vier maanden in een collectief opvangcentrum heeft verbleven, en
  • een minimumcapaciteit om te communiceren heeft en geen gevaar vormt voor zichzelf en anderen door zijn gedrag of medische situatie.
 • Voor prioritaire toewijzing speelt leeftijd geen rol meer. Er wordt wel rekening gehouden met:
  • de datum van de beslissing tot toekenning van een verblijfsvergunning
  • de datum van indiening van de aanvraag van een individuele opvangplaats
  • de duur van het verblijf van de NBMV in een collectief opvangcentrum
  • een NBMV die ouder is dan 17 jaar kan ook een individuele opvangplaats voor volwassenen aanvragen mits goedkeuring van begeleiders en voogd.

De NBMV kan bij zijn aanvraag om een individuele opvangplaats zijn voorkeur voor een bepaalde regio opgeven waarmee Fedasil in de mate van het mogelijke rekening houdt. Fedasil houdt verplicht rekening met het taalcriterium voor de school.

Overgangsbepalingen

De instructie van 2 juni 2017 voorziet overgangsbepalingen voor NBMV die momenteel op de wachtlijst staan.