Nieuws

print
 • 15 juni 2017

  Op 15 juni hebben we deze website grafisch aangepast. Mogelijk ziet u de laatste versie nog niet. Daarom kan u best even het browservenster vernieuwen (functietoest F5).

 • 20 april 2017

  Op 29 april 2017 treedt een groot aantal wijzigingen van de Verblijfswet in werking, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

 • 15 februari 2017

  Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft vanaf dit jaar een gestructureerd open vormingsaanbod vreemdelingenrecht dat gespreid is in Vlaanderen en Brussel.

 • 19 oktober 2015

  Handig overzichtsdocument geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over het traject van een asielzoeker, en de rechten van een vluchteling of subsidiair beschermde.

 • 3 februari 2014

  Vanaf 1 februari 2014 moeten advocaten van vreemdelingen voor een beroep bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen het verzoekschrift en de synthesememorie ook elektronisch versturen.