Nieuws

print
 • 15 juni 2017

  Op 15 juni hebben we deze website grafisch aangepast. Mogelijk ziet u de laatste versie nog niet. Daarom kan u best even het browservenster vernieuwen (functietoest F5).

 • 20 april 2017

  Op 29 april 2017 treedt een groot aantal wijzigingen van de Verblijfswet in werking, in het kader van de strijd tegen terrorisme en radicalisering.

 • 15 februari 2017

  Het Agentschap Integratie en Inburgering heeft vanaf dit jaar een gestructureerd open vormingsaanbod vreemdelingenrecht dat gespreid is in Vlaanderen en Brussel.

 • 18 januari 2017

  Een nieuwe algemene verblijfsvoorwaarde in de Verblijfswet vereist van vreemdelingen dat ze inspanningen tot integratie leveren voor het behouden van hun verblijfsrecht. Anders kan DVZ een einde maken aan het verblijf. De concrete invulling van die nieuwe bevoegdheid van DVZ is nog onduidelijk.

 • 29 augustus 2016

  Het MB van 20-07-2016 wijzigt het Delegatiebesluit van 18-03-2009 over verblijfsbeslissingen en geldboeten voor vreemdelingen.

 • 19 oktober 2015

  Handig overzichtsdocument geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over het traject van een asielzoeker, en de rechten van een vluchteling of subsidiair beschermde.

 • 27 februari 2015

  Voor sommige visa type D en verblijfsaanvragen in België moet je een retributie van 350, 200 of 60 euro betalen (verhoogde bedragen sinds 1 maart 2017). Zonder betalingsbewijs word je aanvraag onontvankelijk verklaard.

 • 21 november 2014

  De Raad van State wijzigde op 3 november 2014 de vaste rechtspraak over de synthesememorie. De synthesememorie moet de middelen uit het verzoekschrift samenvatten. Maar volgens de RvS hoeft een samenvatting van middelen niet als de synthesememorie een werkelijk antwoord bevat op de nota met opmerkingen van de Dienst Vreemdelingenzaken.