23 november 2018

Somaliërs krijgen sinds midden oktober 2018 geen bijzonder reisdocument voor vreemdelingen (met rode omslag) meer van de Belgische overheid, behalve als zij een subsidiaire beschermingsstatus hebben. Verwacht wordt dat België nog dit jaar Somalische paspoorten zal erkennen waardoor Somaliërs zich voor een paspoort kunnen wenden tot hun eigen overheid. Dat laat de FOD Buitenlandse Zaken weten via zijn website.

De FOD Buitenlandse Zaken voorziet een aanpassing van de omzendbrief ‘Reisdocumenten voor niet-Belgen’ van 15 september 2017 van zodra de erkenning van Somalische paspoorten een feit is.

Vóór de beleidswijziging van medio oktober 2018 waren de Somaliërs één van de categorieën waarvoor de FOD Buitenlandse Zaken de facto aannam dat zij in de onmogelijkheid verkeren om een paspoort of een reisdocument te bekomen. Deze categorieën staan vermeld in de bijlage bij de omzendbrief ‘Reisdocumenten voor niet-Belgen’ van 15 september 2017.

Somaliërs met een statuut als subsidiair beschermde komen wel nog steeds - zoals voorheen - in aanmerking voor een bijzonder reisdocument voor vreemdelingen (rode omslag).

Over de erkenning door België van nog geldige Somalische paspoorten afgegeven vóór de erkenningsdatum bestaat nog geen duidelijkheid.