19 september 2017

De legalisatie van Somalische en Jemenitische documenten wordt tijdelijk opgeschort, laat FOD Buitenlandse Zaken weten. Omwille van de toestand van chaos in die landen, kan men momenteel geen inhoudelijke en formele zekerheid aangaande de juistheid van de voorgelegde stukken en handtekeningen garanderen.

Omdat er verwarring is ontstaan omtrent de negatieve attesten, zal de FOD Buitenlandse Zaken geen negatieve attesten meer afleveren. Terwijl een dergelijk attest bedoeld is om de onmogelijkheid van legalisatie te attesteren, werden deze attesten soms verkeerdelijk geïnterpreteerd als een soort legalisatie.