2 juli 2018

Fedasil laat in zijn nieuwsbrief Vrijwillige Terugkeer van juni 2018 weten dat Georgiërs en Oekraïners die vrijwillig willen terugkeren naar hun herkomstland vanaf 1 juli 2018 geen aanspraak meer kunnen maken op re-integratiesteun. Hiermee komt een einde aan de overgangsregeling die voor hen gold sinds hun visumvrijstelling in 2017. Georgiërs en Oekraïners komen voortaan enkel in aanmerking voor een vliegtuigticket.

Kwetsbare personen zoals ouderen, zieken en zwangere vrouwen komen wel nog in aanmerking voor bijkomende steun.

Georgiërs kunnen bovendien steun krijgen bij tewerkstelling.