5 november 2014

Het Kruispunt Migratie-Integratie ondertekende de engagementsverklaring 'Diversiteit als meerwaarde' van de Vlaamse onderwijswereld.

Het deed dat samen met andere partners binnen de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR).

Hun engagement houdt in dat ze blijven werken aan de verbetering van de onderwijskansen van álle leerlingen, ongeacht hun achtergrond. Door deze verklaring te ondertekenen tonen ze aan dat ze een bijdrage willen leveren aan een samenleving zonder discriminatie, uitsluiting of racisme en willen blijven ijveren voor een klimaat van verdraagzaamheid, openheid en respect.

De VLOR maakt deze verklaring over aan de minister van Onderwijs.