6 december 2017

De tarieven voor biometrische verblijfskaarten voor veemdelingen worden op 1 januari 2018 verhoogd. De elektronische vreemdelingenkaarten A, B, C, D, en H kosten dan 19,20 euro.

De tarieven voor niet-biometrische verblijfskaarten voor vreemdelingen (de elektronische vreemdelingenkaarten E, E+, F, en F+) en voor identiteitskaarten voor Belgen zullen dan 16 euro bedragen.

De tarieven die gelden voor spoedprocedures liggen hoger.

Het bedrag dat de gemeente effectief aanrekent, kan nog hoger liggen dan voornoemde bedragen. Gemeenten mogen volgens de wet van 14 maart 1968 immers een retributie innen bij de afgifte, vernieuwing, verlenging of vervanging van een verblijfskaart voor vreemdelingen. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang de kaart:

  • Voor alle elektronische vreemdelingenkaarten behalve de A kaart mag deze retributie mag niet meer bedragen dan de retributie die aan Belgen wordt gevraagd voor de afgifte van een identiteitskaart.
  • Voor de vernieuwing, verlenging of vervanging van een elektronische vreemdelingenkaart A staat Koninklijk besluit van 5 maart 2017 de gemeentes toe een retributie van hoogstens 50 euro te vragen. De gemeenten bepalen autonoom of ze al dan niet een retributie invoeren, of ze voorzien in eventuele vrijstellingen, en het bedrag.