9 juli 2018

Sinds februari 2018 is het Schengenhuis en het Belgisch consulaat in Congo voor onbepaalde tijd gesloten. De sluiting is het gevolg van een beslissing van de Congolese autoriteiten. Door de sluiting kunnen sinds februari 2018 in principe geen nieuwe visa in Congo meer aangevraagd worden en dit voor onbepaalde tijd. Visumaanvragen die werden ingediend voor 1 februari 2018 worden wel nog behandeld.  

Voor het ophalen van het paspoort (oude dossiers), al dan niet voorzien van een visum, worden de mensen telefonisch gecontacteerd door de Belgische ambassade. Het Schengenhuis blijft ook bereikbaar op de nummers: (+243) 09.7011.4895, (+243) 09.7011.4882.

In volgende uitzonderlijke gevallen aanvaardt België de aanvraag van het visum vanop de Belgische ambassade in Kinshasa:

  • visum kort verblijf met medisch of humanitair motief (bijvoorbeeld begrafenis bijwonen)
  • visum voor beursstudenten, terugkeervisa en aanvragen met ‘nationaal belang’ (bijvoorbeeld diplomaten)
  • visum gezinshereniging voor minderjarig kind dat riskeert 18 jaar te worden. Opmerking: Het is niet duidelijk wanneer een kind volgens de FOD Buitenlandse Zaken “riskeert” 18 jaar te worden.

Ook kunnen familieleden van personen met internationale bescherming, zoals steeds, een visum gezinshereniging aanvragen bij een Belgisch consulaat in een ander land. Deze mogelijkheid bestaat niet voor familie van andere vreemdelingen (of Belgen).

Personen die onder één van de uitzonderingen vallen en die er toch niet in slagen hun visumaanvraag in te dienen op de Belgische ambassade in Kinshasa, kunnen steeds een klacht neerleggen bij de federale Ombudsman.