11 juli 2017

In een beschikking op eenzijdig verzoekschrift van 10 mei 2017 veroordeelt de arbeidsrechtbank van Antwerpen Fedasil  tot verdere opvang in de huidige opvangplaats om een gezin asielzoekers met 5 minderjarige kinderen toe te laten hun schooljaar af te werken.

Feiten

Een Russisch gezin met vijf minderjarige kinderen, in asielprocedure, ontving eind februari 2017 een brief met de mededeling dat hun opvangplaats deel uitmaakt van de opvangplaatsen die uiterlijk 30 juni 2017 zullen sluiten. Een nieuwe opvangplaats zou hen binnenkort worden toegewezen, in afwachting daarvan kon het gezin in de huidige opvangplaats blijven. Deze sluiting kaderde binnen de grootschalige reorganisatie van het opvangnetwerk en de afbouw van meer dan 10.000 opvangplaatsen sinds juni vorig jaar. Op 4 mei ontving het gezin  de definitieve beslissing van Fedasil waarin werd medegedeeld dat zij zich naar hun nieuwe opvangplaats moesten begeven. Ze kregen daarbij vijf werkdagen om te verhuizen. Indien zij zich niet tijdig zouden aanmelden, zou hun code 207 aangepast worden naar 'no show', wat betekent dat zij afstand doen van hun recht op materiële hulp en zij enkel nog recht zouden hebben op de terugbetaling van hun medische kosten. 

Het gezin tekende tegen deze beslissing beroep aan via eenzijdig verzoekschrift bij de arbeidsrechtbank. Zij argumenteerden dat de nieuwe opvangplaats niet aangepast is aan hun noden, omdat zij geen rekening houdt met de vier schoolgaande kinderen in het gezin, die bovendien binnenkort zouden starten met eindexamens en –toetsen. Dit terwijl de locatie van de nieuwe opvangplaats ver weg van hun huidige school ligt. Het gezin achtte het onmogelijk om op zo een korte tijd hun verhuis te organiseren. Ook is het voor de kinderen onmogelijk om in de laatste weken van het schooljaar van school te wisselen.

Motivering Arbeidsrechtbank

De arbeidsrechtbank van Antwerpen oordeelde dat deze demarche van Fedasil zorgwekkend is omdat in februari al was medegedeeld dat het gezin “binnenkort” een nieuwe opvangplaats zou worden toegewezen. Toch duurde het nog twee maanden en half alvorens de nieuwe opvangplaats werd toegekend. Het is dan ook niet ernstig te eisen om binnen de week te verhuizen. Dit zonder rekening te houden met het belang van de kinderen om het schooljaar in alle rust af te werken. Minstens had Fedasil hen de tijd moeten geven om deze verhuis voor te bereiden. Om die reden veroordeelt de arbeidsrechtbank Fedasil tot verdere opvang in de huidige opvangplaats en dit om het gezin toe te laten het schooljaar af te werken.

 
Bericht van Vluchtelingenwerk Vlaanderen