19 oktober 2015
Meer mensen zullen de komende maanden een inburgeringstraject volgen. Daarom werft het Agentschap Integratie en Inburgering 90 nieuwe medewerkers aan: 
  • 43 MO-leerkrachten met kennis van standaard-Arabisch, Somali, Tigrinya of Dari.
  • 27 trajectbegeleiders met kennis van Nederlands en Frans of Engels. Kennis van standaard-Arabisch, Somali, Tigrinya of Dari is een extra troef.
  • 20 NT2-intakers met kennis van Nederlands en Frans of Engels. Kennis van standaard-Arabisch, Somali, Tigrinya of Dari is een extra troef.
Samen met de VDAB organiseert het Agentschap op 26 oktober in Brussel een jobdag
 
Meer info vind je op de website van VDAB en de website van het Agentschap. Ook de vacatures zijn daar te vinden.