Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
186.816
BGV – detentie – UDN – art. 74/13 Vw. – medische problematiek aangehaald in 9bis aanvraag – onvoldoende rekening gehouden met medische situatie – MTHEN - schorsing