Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
211.650
Verzoek om internationale bescherming – asiel – Eritrea – ongeloofwaardige verklaringen – onduidelijke verklaringen over reisweg – exit visum – geen negatieve aandacht van autoriteiten – weigering

Uit “EASO: Eritrea: Country Focus” van mei 2015 (p. 52), toegevoegd aan het administratief dossier, blijkt dat Eritreeërs op een legale manier Eritrea kunnen verlaten met een paspoort, een gezondheidscertificaat en een exit visum. Een exit visum wordt doorgaans toegekend aan mannen ouder dan 54 jaar, vrouwen ouder dan 47 jaar, kinderen jonger dan 13 jaar, personen vrijgesteld van nationale dienst op basis van medische gronden, personen reizend naar het buitenland voor een medische behandeling, in sommige gevallen zaken- en sportmannen, voormalige vrijheidsstrijders en hun familieleden en vertegenwoordigers van de autoriteiten en hun familieleden. Om een exit visum te verkrijgen moet de aanvrager tevens verschillende formaliteiten vervullen, waaronder het voorleggen van een identiteitskaart, een aanbevelingsbrief van de gemeente en een bewijs dat de nationale dienstplicht vervuld werd of dat de aanvrager hiervan om medische redenen vrijgesteld werd.

 

Gezien geen geloof wordt gehecht aan verzoeksters beweerde illegale vlucht uit Eritrea, kan de Raad met de commissaris generaal, enkel vaststellen dat verzoekster legaal vertrokken is en bijgevolg voormelde formaliteiten heeft vervuld toen zij Eritrea verliet. Verzoekster kan dan ook niet gevolgd worden waar zij in haar verzoekschrift aanvoert dat “er geen mogelijkheid [is] dat de verzoekster Eritrea op een wettelijke wijze heeft verlaten” en dat de motivering van de bestreden beslissing tegenstrijdig is gezien “de verwerende partij tegelijkertijd niet [kan] verklaren dat de Eritreanse nationaliteit van de verzoekster niet getwijfeld werd, maar dat de vlucht van de verzoekster wel”. Immers uit de bestreden beslissing, noch uit de toegevoegde landeninformatie kan niet blijken dat Eritreeërs hun land niet legaal kunnen verlaten, dit klemt te meer nu vele Eritreeërs in de golfstaten werken, wat terechtzitting niet wordt ontkend.

 

Uit de vaststelling dat verzoekster het land legaal met een exit visum verlaten heeft, volgt dat verzoekster - wiens Eritrese afkomst niet betwist wordt - kennelijk niet in de negatieve aandacht stond van de Eritrese autoriteiten, maar integendeel van deze overheid de kans kreeg met een paspoort en een exit visum haar land legaal te verlaten.