Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
177.178
Asielzoekster – Turkije – Koerdische origine – mishandeling door ex-echtgenoot – ernstige psychologische problemen – art. 1, C, § 5 Vluchtelingenverdrag – cessation clause – dwingende redenen - art. 48/7 Vw. – eerdere vervolging – erkenning vluchtelingenstatus