Sluit een overeenkomst af

Je kan enkel een beroep doen op de dienst Sociaal Tolken en Vertalen als je een samenwerkingsovereenkomst hebt met het Agentschap Integratie en Inburgering.

 • Ga eerst na of jouw dienst en sector in aanmerking komt.
 • Als je in aanmerking komt, print dan de samenwerkingsovereenkomst  af. Vul ze in en stuur ze in tweevoud ondertekend terug naar de hoofdzetel van ons agentschap: Tour & Taxis, Agentschap Integratie en Inburgering, dienst Sociaal Tolken en Vertalen, Havenlaan 86C bus 212, 1000 Brussel.
 • Als de overeenkomst in orde is, krijg je één ondertekend exemplaar terug per post.

Afspraken voor vertaalaanvragen

Afspraken voor het aanvragen van vertalingen vind je terug in de afsprakennota. Bekijk deze nota voor je een vertaling aanvraagt. 

Voor een vertaling is een leveringstermijn voorzien van 10 dagen vanaf de goedkeuring van de offerte. Een andere leveringsdatum vragen kan, als dit noodzakelijk is voor jouw dienst. 

Hoe verloopt een vertaalopdracht?

 1. Je bezorgt de brontekst
  De te vertalen brontekst lever je elektronisch aan in bijlage per mail.
  Informatieve documenten bij voorkeur als Word-document, officiële documenten bij voorkeur in PDF-formaat. Officiële documenten kunnen ook binnengebracht in het contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering, zoals vooraf afgesproken. 
  Zorg ervoor dat de scan goed leesbaar is, ook stempels en dergelijke.
 2. Goedkeuring van de offerte
  Een medewerker van de vertaaldienst bezorgt je een offerte, opgemaakt op basis van de brontekst. Als je die offerte en de vermelde leveringsdatum aanvaardt, ontvang je een bevestigingsmail. Vanaf dit moment verwerken we je aanvraag en verbind je je ertoe de vertaling effectief te betalen bij aflevering.
  Je blijft bereikbaar gedurende de vertaalopdracht voor het aanleveren van extra informatie indien nodig om de opdracht tot een goed einde te brengen (bijvoorbeeld een onduidelijke passage of ongekende afkorting).
 3. Afleveren van de vertaling
  Je ontvangt de vertaling per mail op de afgesproken leveringsdatum voor 17 uur. Je ontvang de vertaling in een WORD- en een PDF-document.
  Gelegaliseerde vertalingen bezorgen we per post op het gewenste leveringsadres of haal je op in het afgesproken contactpunt van het Agentschap Integratie en Inburgering.
Extra informatie