• Roma

    Wie zijn de Roma? Welk beleid voert Europa? Wat houdt het Vlaams actieplan Midden- en Oost-Europese migratie in?

  • Mensen zonder wettig verblijf

    Wie zijn de mensen zonder wettig verblijf in ons land?  Waarom migreren ze? Welke rechten en plichten hebben ze? Informatie over het Belgische en Vlaamse beleid ter zake. En over toekomstoriëntatie, een nieuwe methodiek voor hulpverlening.

  • Woonwagenbewoners

    Wie zijn de woonwagenbewoners? Op welk soort terreinen kunnen ze terecht? Waar moet je op letten bij de inrichting en het beheer van een terrein? Hoe zit het met subsidies en referentieadres?