• Inburgering in een notendop

    Inburgering is een begeleid traject naar integratie. Het inburgeringstraject bestaat uit: een basiscursus Nederlands, maatschappelijke oriëntatie (MO), loopbaanoriëntatie en trajectbegeleiding.  

  • Buitenlandse diploma's

    Hoe kan je een diploma laten gelijkschakelen? En wat is het belang van diplomagelijkschakeling?