Een gemeentelijk integratiebeleid: wat en waarom?

Waarom?
De steden en gemeenten zijn de plekken van het échte leven. Hier leven mensen van diverse herkomst dagelijks samen. Lokale besturen hebben een heel belangrijke rol in de integratie van mensen van diverse herkomst.

Wat houdt het in?
Aan integratie werken in een gemeente betekent:

 1. een beleid voeren in het belang van alle inwoners
 2. ervoor zorgen dat iedereen toegang heeft tot de diensten van de gemeente
 3. ervoor zorgen dat de gemeente iedereen bereikt met haar beleid

Geen afzonderlijk beleidsdomein

Cover_Kapstokken_voor_IntegratieIntegratie is geen afzonderlijk beleidsdomein: een integratiebeleid is vooral een inclusief beleid. Met andere woorden: integratie is een opdracht van alle bestaande beleidsdomeinen in de gemeente: van onderwijs tot mobiliteit, van milieu tot sociale zaken. 

Voor het eerst zal 'integratie' deel uitmaken van het strategisch meerjarenplan (2014-2019) van elke gemeente. Er wordt dus geen afzonderlijk integratieplan meer gemaakt.

Toch neemt de gemeente ook maatregelen die sommige doelgroepen ten goede komen. Dat heet categoriaal beleid. Het gebeurt altijd met het belang van de hele samenleving voor ogen.

Zoek je als gemeente inspiratie voor je lokaal integratiebeleid?  Download dan 'Kapstokken voor een lokaal integratiebeleid': een publicatie voor lokale mandatarissen, boordevol tips en inspirerende praktijken. 

Integratiediensten

Een integratiedienst is een stedelijke/gemeentelijke dienst. Een stad of gemeente waar veel mensen van vreemde herkomst wonen, kan een integratiedienst oprichten. Ze kan die laten erkennen en subsidiëren door de Vlaamse overheid.

Wat doet een integratiedienst?

 • Hij adviseert het gemeentebestuur in zijn integratiebeleid.
 • Hij ondersteunt de gemeentelijke diensten.
 • Hij werkt samen met lokale verenigingen en voorzieningen.

Ga naar de lijst van integratiediensten

Waar vinden steden en gemeenten ondersteuning voor hun lokaal integratiebeleid?

Integratiecentra en Kruispunt Migratie-Integratie

 • De integratiecentra helpen gemeenten en steden om de verschillende beleidsdomeinen en diensten af te stemmen op de diversiteit van de bevolking.
  Ga naar de adressenlijst 
 • Het Kruispunt Migratie-Integratie ondersteunt de integratiediensten met vormingen, leertrajecten en advies op maat.

De integratiediensten overleggen regelmatig met hun provinciaal integratiecentrum. Ook het Kruispunt Migratie-Integratie is bij die overleggen betrokken.

Meer ondersteuningsmogelijkheden en partners voor het lokaal beleid?

In het boek ‘Kapstokken voor een lokaal integratiebeleid’ vind je een lijst van mogelijke partners voor lokale besturen:

 • in de sectoren integratie en inburgering
 • bij de VVSG
 • in het etnisch-cultureel middenveld

 Je vindt er ook een lijst van ondersteuners of partners voor de volgende thema’s:

 • Samenlevingsopbouw
 • Gelijke kansen en discriminatie
 • Vrije tijd en cultuur
 • Jeugd
 • Divers personeelsbeleid
 • Taal en onderwijs
 • Opvoedingsondersteuning

Welke subsidies zijn er voor een lokaal integratiebeleid?

In het boek ‘Kapstokken voor een lokaal integratiebeleid' hebben we subsidiemogelijkheden verzameld:

 • subsidies van de Vlaamse overheid
 • van de provinciale overheden,
 • van de federale overheid
 • Europese subsidies
 • andere fondsen
Extra informatie