• Brugfiguren

  Wat doet een brugfiguur? Wat moet je kennen en kunnen om brugfiguur te zijn?  Waar moet je als organisatie rekening mee houden, als je een brugfiguur wilt inzetten of aanwerven?

 • Interculturaliseren van een organisatie

  Hoe kan een organisatie zich beter afstemmen op de diversiteit in de samenleving? Hoe maak je een organisatie toegankelijk voor iedereen? Hoe zorg je ervoor dat diversiteit een troef wordt in je werking? Zo'n actief veranderingsproces gericht op diversiteit noemen we 'interculturaliseren'.

 • Religie en samenleven

  Wat komt kijken bij de organisatie van het islamitisch Offerfeest? Hoe zit het met islamitische begraafplaatsen? En hoe kunnen islamitische geloofsgemeenschappen zich laten erkennen?

 • Talendiversiteit

  Nederlands kennen is voor anderstalige volwassenen een belangrijke hulp om te participeren in de samenleving.
  Taal en participatie zijn daarbij niet los van elkaar te zien.

 • Samenleven in het openbaar

  Voor lokale besturen is het een uitdaging om het samenleven van diverse bevolkingsgroepen in goede banen te leiden. Het Kruispunt en de integratiecentra kunnen ondersteuning geven.