Wat is interculturaliseren?

Hoe kan een organisatie zich beter afstemmen op de diversiteit in de samenleving? Hoe maak je je organisatie toegankelijk voor iedereen? Hoe zorg je ervoor dat diversiteit een troef wordt in je werking?

Zo'n actief veranderingsproces gericht op diversiteit noemen we 'interculturaliseren'.

Voor veel organisaties is het een uitdaging waarop ze moeilijk greep krijgen. Veranderen kost tijd. Er bestaat ook niet één 'handig recept'.

Wat kan het Kruispunt Migratie-Integratie voor je doen?

Het Kruispunt heeft veel expertise in huis over interculturaliseren van organisaties. Wij kunnen een advies en begeleiding voorstellen op maat van je organisatie.

Wat doen we?

  • vormen en trainen: bijvoorbeeld over werken aan draagvlak, veranderingsprocessen
  • adviseren en begeleiden: interculturaliseringsprocessen op Vlaams niveau
  • ondersteunende instrumenten en methodieken ontwikkelen en verspreiden
  • mensen samenbrengen: experts integratie en interculturalisering uit organisaties en instellingen wisselen samen ervaringen uit en bouwen netwerken op

Aarzel  niet en leg ons je vraag voor:

 

 

Extra informatie