Samenleven in diversiteit: een uitdaging voor lokale besturen

Herken je deze situaties?

 • Jongeren gebruiken de cafetaria van een openbaar zwembad als ontmoetingsplek, tot ergernis van sommige zwemmers.
 • Buurtbewoners storen zich aan moskeebezoekers die na het vrijdagsgebed lang en soms luid blijven napraten op straat.
 • Voetballers claimen het grasveld in een park, waardoor andere bewoners zich niet meer welkom voelen.

Het samenleven van verschillende bevolkingsgroepen verloopt niet altijd rimpelloos. Voor lokale besturen is het een uitdaging om dat samenleven in goede banen te leiden. Hoe pak je dat aan?

Hoe zorg je ervoor dat een diverse bevolking zonder grote problemen samenleeft op openbare plaatsen zoals straten, pleinen, of op semi-publieke plaatsen zoals een bibliotheek of een bus?

Hoe bevorder je als lokaal bestuur het samenleven in diversiteit?

Je kan initiatieven nemen om mensen uit verschillende bevolkingsgroepen met elkaar in contact te brengen. Mensen die elkaar leren kennen, leren elkaar ook beter te begrijpen. De gemeente kan contacten mogelijk maken en stimuleren.

Voorbeelden uit de praktijk:

 • Een Fietsvriend-project. Een ervaren fietser spreekt af met een beginnende fietser van vreemde afkomst om samen tochtjes te maken.
 • Wijkbewoners van verschillende generaties bouwen samen een ‘sociale sofa’: een grote kleurrijke sofa als ontmoetingsplek in de wijk.
 • Een multimediaproject. Jongeren tonen ouderen in een dienstencentrum hoe ze moeten werken met gsm, i-pad,…

Als gemeente kan je overlegplatforms organiseren. Mensen uit verschillende diensten en groepen zitten samen rond de tafel. Ze gaan in dialoog  en indien nodig onderhandelen ze over afspraken.

Bijvoorbeeld:

 • Bij klachten over hangjongeren: organiseer een overleg tussen de betrokken gemeentelijke diensten, buurtbewoners en de jongeren zelf.

Wederzijds respect is belangrijk bij dat alles: elk individu moet zich kunnen tonen zoals hij of zij is.

Waarvoor kan je bij terecht bij het Kruispunt Migratie-Integratie en de integratiecentra?

De integratiecentra en het Kruispunt kunnen je bij dat alles ondersteunen.

 • Het Kruispunt Migratie-Integratie organiseert regelmatig vormingen voor lokale besturen over het thema.
 • Voor advies en ondersteuning kan je als bestuur terecht bij het integratiecentrum in je regio. Die ondersteuning kan verschillende vormen aannemen en is altijd op maat.

Voorbeelden uit de praktijk:

 • In Niel waren er overlastklachten in een wijk waar veel Roma wonen. Integratiecentrum Prisma vzw werkte met de gemeente een plan uit om het samenleven met Roma te verbeteren.
 • In Asse hingen sommige jongeren voortdurend in de bibliotheek rond zonder iets te ontlenen. De gemeente schakelde PRIC Vlaams-Brabant in om uit te zoeken hoe dat kwam.

 

Extra informatie