• Opleidings- en certificeringstraject sociaal tolk

    Een van de opdrachten van de dienst Certificering Sociaal Tolken en Vertalen van het Agentschap Integratie en Inburgering is ervoor te zorgen dat er voldoende gecertificeerde tolken zijn voor die talen waar vraag naar is.

  • De deontologische code voor sociaal tolken

    De deontologische code voor sociaal tolken is een ethische code die een kader aanreikt waarbinnen je kunt handelen en denken. Ze geeft een houvast: hoe kan je het best optreden in verschillende situaties? Ze is ook een bescherming van het beroep en jezelf.

  • Werken als sociaal tolk

    Hoe ziet je leven als sociaal tolk eruit? In welk statuut werk je? Is het een beroep voor jou?

Extra informatie