Wat is de basisopleiding?

Tijdens de basisopleiding sociaal tolken ontwikkel je kennis, vaardigheden en competenties die een sociaal tolk nodig heeft. Je krijgt een theoretisch kader mee, maar de klemtoon ligt vooral op praktijkoefeningen.

De opleiding is “taalvrij” en alle lessen worden in het Nederlands gegeven. De basisopleiding is dus geen taalopleiding.

Hoe zit de basisopleiding in elkaar?

De opleiding bestaat uit twee modules: module I en module II.

Op het einde van module I leg je een test af. Je mag de test alleen afleggen als je ten minste 80% van de lessen van module I hebt gevolgd.

Tijdens de test toon je aan dat je wat je in module I geleerd hebt, ook werkelijk onder de knie hebt. Het resultaat ontvang je per e-mail twee weken nadat je de test hebt afgelegd.

Als je slaagt voor de test, kan je doorstromen naar module II.

Als je niet slaagt, kan je herkansen. Voor je herkansing volg je opnieuw module I, of die onderdelen waarvoor je zwak scoorde. Let op: je kan de test maar drie keer afleggen.

Hoe lang duurt de basisopleiding?

Je krijgt in totaal (module I + module II) 139 uren les:

 • Module I: 46 lesuren
 • Module II: 93 lesuren

De volledige opleiding duurt ongeveer vier maanden.

Let op: Heb je al een erkende tolkopleiding gevolgd? Dan kan je eventueel op aanvraag vrijstellingen krijgen voor enkele vakken uit module I. Bezorg je certificaat, attest of diploma samen met je studieprogramma aan de Dienst certificering met melding van 'aanvraag vrijstelling opleiding'. Op het einde van module I moet je de volledige test afleggen en slagen voor de test om door te kunnen gaan naar module II.

Hoeveel kost de basisopleiding?

De basisopleiding is gratis.

Wie geeft de lessen?

De Dienst certificering sociaal tolken organiseert de basisopleidingen in samenwerking met aanbieders van master tolkopleidingen. De lessen worden verzorgd door:

 • docenten van de Dienst certificering sociaal tolken
 • docenten van master tolkopleidingen.

Wie mag deelnemen aan de basisopleiding?

 • alle kandidaten die geslaagd zijn voor de instaptoets
 • alle kandidaten die na een feedbackgesprek naar de basisopleiding verwezen worden
 • alle kandidaten die na een begeleidingsgesprek naar de opleiding verwezen worden.

Let op: de plaatsen zijn beperkt. We houden rekening met de datum van je inschrijving en je tolktaal.

Taalgroepen?

We werken bij voorkeur met taalgroepen. Je werkt (indien mogelijk) samen met drie kandidaten van dezelfde taal.

Hoe worden de taalgroepen samengesteld?

 • op basis van het aantal kandidaten
 • op basis van de noden van de tolkdiensten

Voor zeldzame talen kan een uitzondering gemaakt worden.

Hoe kan je inschrijven?

Inschrijven kan alleen via de agenda opleidingen en tests op deze website.

 • Je vult een inschrijvingsformulier in.
 • Je krijgt automatisch een bericht dat we je inschrijving hebben ontvangen.
 • Later krijg je een bevestigingsmail met datum, uur en plaats. Pas als je die bevestigingsmail hebt ontvangen, ben je ingeschreven.

Check regelmatig onze agenda.

Extra informatie