Tolken kan op twee manieren gebeuren:

  • consecutief tolken (opeenvolgend);
  • simultaan tolken (gelijktijdig).

Sociaal tolken gebeurt vrijwel altijd consecutief.

Consecutief tolken

De tolk luistert naar wat de spreker zegt en maakt aantekeningen. Zodra de spreker zijn boodschap heeft beëindigd, brengt de tolk die boodschap over in de andere taal.

Simultaan tolken

De tolk brengt de boodschap vrijwel gelijktijdig met de spreker over in de andere taal.

Een variant van simultaan tolken is fluistertolken.

Als er al eens simultaan getolkt wordt bij het sociaal tolken, dan gebeurt dat met fluistertolken.

Let wel, een sociaal tolk is niet getest op fluistertolken.

Extra informatie