Wie kan een beroep doen op een sociaal tolk of vertaler?

De reguliere sociale en openbare dienstverlening.

Met welk doel?

Communiceren met anderstalige cliënten.

Overzicht diensten en sectoren

 • openbare dienstverlening: OCMW, stedelijke dienst, …
 • tewerkstelling: VDAB, RVA, …
 • gezondheidszorg: ziekenhuis, revalidatiecentrum …
 • geestelijke gezondheidszorg: Centrum Geestelijke Gezondheidszorg, psychiatrisch ziekenhuis, …
 • onderwijs: school, CLB, …
 • gezin & maatschappelijk welzijn: CAW, Kind & Gezin, bijzondere jeugdbijstand, samenlevingsopbouw, …
 • sociale huisvesting: sociaal verhuurkantoor, sociaal huisvestingsmaatschappij, …
 • integratie & inburgering
 • opvang asielzoekers: asielcentrum Fedasil, asielcentrum Rode Kruis, …
 • juridische sector: strafinstelling, justitiehuis, … (Niet: gerechtstolken)
 • preventie & veiligheid: politie, …
 • sociaal-culturele sector: zelforganisatie, volksontwikkeling, …

Is sociaal tolken en vertalen een instrument voor jouw voorziening of dienst?

Hoe gaat het in zijn werk? Waar kan je terecht? En waar moet je op letten?

Download onze afsprakennota

Sluit een samenwerkingsovereenkomst met ons af

 

Extra informatie