Participatie, comfort, kwaliteit

 • Participatie en integratie. Je maakt je voorziening of dienst toegankelijker. Iedereen kan er gebruik van maken.
 • Comfort. Iedereen kan zijn moedertaal blijven gebruiken. Zowel jijzelf als je cliënten. In administratieve procedures, bij persoonlijke problemen of in medische situaties is dat heel belangrijk: zonder problemen en zonder extra stress de juiste nuances overbrengen.
 • Kwaliteit

Zeven keer kwaliteit centraal

 1. De sociaal tolken  brengen je boodschap volledig, getrouw en neutraal over.
 2. Ze hebben een uitstekende kennis van het Nederlands en de vreemde taal. Ze worden getest en gecertificeerd voor elke taal waarin ze werken.
 3. We hebben de taal die u zoekt. We werken ook in talen die niet in de reguliere vertaler-tolkopleidingen worden gegeven. Berbers of Vietnamees bijvoorbeeld.
 4. De sociaal tolken en vertalers leven een deontologische code na.
 5. Ze zijn technisch getraind voor hun vak, met notitietechniek en geheugentraining.
 6. Vertrouwd met uw sector.
  De sociaal tolken en vertalers zijn thuis in het jargon en de nuances van de verschillende sociale voorzieningen in Vlaanderen en Brussel.
  Ze zijn ook vertrouwd met de doelgroep van uw informatie.
 7. Kwaliteitsopvolging. Elke sociaal tolk is verbonden aan een sociaal tolkdienst. Die doet aan kwaliteitsopvolging.

 

Sociaal tolken: daarom is het de beste keuze

Er zijn nog andere manieren om met anderstaligen in gesprek te gaan. Maar er zijn dan telkens ook valkuilen. Ondanks alle goede bedoelingen kan het gesprek mislopen.

De gelegenheidstolk

Een gelegenheidstolk is geen professional, maar vaak een kennis of familielid van de cliënt/patiënt.

Wat kan er misgaan?

 • hij/zij tolkt niet alles; de boodschap raakt vervormd
 • de tolk antwoordt in de plaats van de cliënt/patiënt
 • de tolk gaat achteraf aan het roddelen.

Een gesprek met gebaren of in eenvoudig Nederlands

Wat kan er misgaan?

 • Veel informatie gaat verloren.
 • Een complexe boodschap kan je in de meeste gevallen niet volledig overbrengen.
 • Ook gebaren kunnen een verschillende betekenis hebben.

Een gesprek in een contacttaal

Je gebruikt een taal die jij en je gesprekpartner beheersen, maar die voor geen van beiden de moedertaal is.

Wat kan er misgaan?

 • De gesprekspartners kunnen niet helemaal zeggen wat ze te zeggen hebben.
 • Veel zaken blijven onduidelijk. De boodschap wordt verkeerd begrepen.

Intercultureel bemiddelaars

Hulpverlener en cliënt zijn vaak niet vertrouwd met elkaars leefwereld en cultuur. Soms hindert dat de hulp- en dienstverstrekking.

Voor zulke situaties bestaan er intercultureel bemiddelaars.

Het verschil met sociaal tolken? Een intercultureel bemiddelaar neemt actief deel aan het gesprek en probeert sociaal-culturele verschillen te verduidelijken.

 

Extra informatie