Algemeen: participatie, comfort, kwaliteit

 • Participatie en integratie. Je maakt je voorziening of dienst toegankelijker. Iedereen kan er gebruik van maken.
 • Comfort. Iedereen kan zijn moedertaal blijven gebruiken. Zowel jijzelf als je cliënten. In administratieve procedures, bij persoonlijke problemen of in medische situaties is dat heel belangrijk: zonder problemen en zonder extra stress de juiste nuances overbrengen.
 • Kwaliteit

Zeven keer kwaliteit centraal

 1. De sociaal vertalers brengen je boodschap volledig, getrouw en neutraal over.
 2. Ze hebben een uitstekende kennis van het Nederlands en de vreemde taal. Ze worden getest en gecertificeerd voor elke taal(richting) waarin ze werken.
 3. Wij hebben de taal die u zoekt. We werken ook in talen die niet in de reguliere vertaler-tolkopleidingen worden gegeven. Farsi of Vietnamees bijvoorbeeld.
 4. De sociaal  vertalers leven een deontologische code na.
 5. Sociaal vertalers zijn technisch getraind voor hun vak: vertaalstrategieën zoals brontaalgericht of doeltaalgericht.
 6. Vertrouwd met uw sector.
  De sociaal vertalers zijn thuis in het jargon en de nuances van de verschillende sociale voorzieningen in Vlaanderen en Brussel.
  Ze zijn ook vertrouwd met de doelgroep van uw informatie.
 7. Kwaliteitsopvolging. Elke sociaal vertaler is verbonden aan een sociaal vertaaldienst. Die doet aan kwaliteitsopvolging.

Sociaal vertalen versus andere schriftelijke communicatievormen

Er zijn nog andere wegen dan sociaal vertalen om teksten voor je dienstverlening te laten vertalen. Maar er zijn telkens valkuilen.

Een gelegenheidsvertaler

Een gelegenheidsvertaler is geen specialist.

Wat kan er misgaan, ondanks alle goede bedoelingen ?

 • hij/zij kent een van beide talen (Nederlands of de vreemde taal) misschien niet goed genoeg;
 • hij/zij heeft een goede mondelinge talenkennis maar vertaalt schriftelijk niet correct of niet nauwkeurig;
 • een gelegenheidsvertaler is niet altijd discreet.

Pictogrammen en stripverhalen

Boodschappen in beelden omzetten werkt vaak heel goed. Voor eenvoudige boodschappen althans.

Opgelet: mensen uit andere culturen zijn niet altijd vertrouwd met pictogrammen en stripverhalen. Ze kunnen bijvoorbeeld een andere (bij)betekenis geven aan sommige beelden.

Een commercieel vertaler

Bij commercieel vertalen is de dienstverlening gericht op winst voor het bedrijf. Bij sociaal vertalen op maatschappelijke winst.

Ook heel wat commercieel vertalers leveren uiteraard kwaliteit. Maar achter elke sociaal vertaler staat een sociaal vertaaldienst die waakt over de kwaliteit van de vertaling.

Extra informatie