Visumplicht

Als derdelander heb je een visum nodig om België binnen te komen en er kort te verblijven. Tenzij je vrijgesteld bent van de visumplicht. 

Soepeler regels voor bepaalde familieleden

Voor derdelands familieleden van Unieburgers gelden soepeler regels voor een visum kort verblijf. Voldoe je als derdelands familielid van een Unieburger aan de gestelde voorwaarden? Dan heb je recht op een visum kort verblijf. Lees meer over de soepeler regels voor kort verblijf als derdelands familielid van een Unieburger.  

De afwijkende regels voor derdelands familieleden van Unieburgers worden door de Dienst Vreemdelingenzaken ook toegepast op derdelands famlilieleden van Belgen. Maar enkel wanneer zij samen gebruik hebben gemaakt van het vrij personenverkeer binnen de EU.

Deze praktijk van de Dienst Vreemdelingenzaken is juridisch betwistbaar. De Verblijfswet bepaalt namelijk dat derdelands familieleden van Belgen op dezelfde manier behandeld worden als derdelands familieleden van Unieburgers. Ook als ze geen gebruik hebben gemaakt van het vrij personenverkeer. 

Wanneer ben je vrijgesteld van de visumplicht?

Je hebt voor een kort verblijf in België geen visum nodig als je:

  • een geldige verblijfsvergunning in een ander Schengenland hebt of
  • afkomstig bent uit een van de landen die opgenomen zijn in bijlage II bij de verordening EG nr. 539/2001.

Je paspoort of identiteitskaart volstaat in deze gevallen.

Behoor je niet tot een van de bovenstaande categorieën? Dan heb je een visum nodig voor een kort verblijf in België.

Je moet wel voldoen aan de binnenkomstvoorwaarden

Vrijstelling van visumplicht betekent niet dat je onvoorwaardelijk recht hebt op binnenkomst. Als je niet visumplichtig bent, dan moet je bij een eventuele controle aan de grens wel kunnen aantonen dat je aan de algemene binnenkomstvoorwaarden voldoet.

Je toont dit aan met:

  • het bewijs van je reisdoel
  • het bewijs van je verblijfsomstandigheden
  • een bewijs van voldoende bestaansmiddelen voor je verblijfskosten en de terugreis: verbintenis tot tenlasteneming of eigen bestaansmiddelen

Je mag ook geen gevaar vormen voor de Belgische openbare orde, nationale veiligheid, volksgezondheid of de internationale betrekkingen van een van de EU-lidstaten.

Als je aan al deze binnenkomstvoorwaarden voldoet, dan heb je recht op toegang.

 

Extra informatie