Hoger onderwijs

Je moet hoger onderwijs volgen aan een door de overheid erkende instelling.

Als je een voorbereidend jaar op hoger onderwijs volgt, voldoe je aan de voorwaarde. Bijvoorbeeld:

  • een 7de jaar van het secundair onderwijs
  • taalcursussen Frans, Nederlands of Duits, afhankelijk van de gemeenschap waar je zal studeren en ter voorbereiding van hoger onderwijs

Volg je lager of secundair onderwijs? Dan kan je als derdelands student geen verblijfsrecht op basis van artikel 58 Verblijfswet krijgen.

Wil je toch in België lager of secundair onderwijs volgen of een opleiding hoger onderwijs volgen aan niet door de overheid erkende instelling? Dan kan je op grond van artikel 9 Verblijfswet een humanitair visum aanvragen.

Volledig jaarplan

Je moet een volledig leerplan volgen. Avondonderwijs voldoet niet.

Een volledig jaarplan is:

  • minimum 15 uren per week en 
  • minimum 54 studiepunten (ECTS credits)

    Indien in de opleiding niet met studiepunten gewerkt wordt, maar met perioden, moet de onderwijsinstelling gevraagd worden om de perioden om te zetten in studiepunten. Deze omzetting is ook van belang voor de toekomstige vernieuwing van het verblijfsrecht.

Onderwijs met een beperkt uurrooster is dus niet toegestaan, tenzij dat onderwijs:

  • je hoofdbezigheid is
  • een voorbereiding vormt op onderwijs met een volledig leerplan (bijvoorbeeld een voorbereidend jaar taalonderwijs)
  • In dat laatste geval moet het leerplan ook bestaan uit minimum 12 uren per week

Regelmatige inschrijving

Het onderwijs moet gevolgd worden als regelmatig (ingeschreven) student. Dus niet als vrij student. 

Officieel onderwijs

Je volgt onderwijs in een door de staat erkende, georganiseerde of gesubsidieerde onderwijsinstelling.

Een privéschool, die erkend noch gesubsidieerd wordt door de Belgische staat, komt niet in aanmerking.

Wil je toch naar een privéschool? Dan kan je als derdelands student geen verblijfsrecht krijgen op basis van artikel 58 Verblijfswet. In dat geval vraag je op basis van artikel 9 Verblijfswet een humanitair visum aan.

Je kan ook naar België komen om onderwijs insociale promotie’ te volgen. Er is een omzendbrief van 23 september 2002 hierover. Die bepaalt de voorwaarden en mogelijke onderwijsvormen.

Voldoende bestaansmiddelen

Je moet bewijzen dat je over voldoende bestaansmiddelen beschikt.

Voor het academiejaar 2018-2019 geldt een minimumbedrag van 654 euro per maand.

Je kan voldoende bestaansmiddelen bewijzen met een verbintenis tot tenlasteneming (bijlage 32).

Geen gevaar voor de volksgezondheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de volksgezondheid.

Geen gevaar voor de openbare orde of veiligheid

Je mag geen gevaar betekenen voor de Belgische openbare orde of veiligheid.

 

Extra informatie