De arbeidskaart A verliest haar geldigheid wanneer je meer dan een jaar het land verlaat.

Er bestaat hierop maar een uitzondering waarin je, ondanks je afwezigheid van meer dan een jaar uit het land, toch je verblijfsrecht behoudt op basis van artikel 39, §3 of §5 van het Verblijfsbesluit. Hierin worden twee situaties beschreven:

  • Wanneer je voor je vertrek uit België aantoont dat je je hoofdbelangen in België behoudt en aan een aantal administratieve verplichtingen voldoet. Lees hier meer over in de rubriek Terugkeer na afwezigheid.
  • Wanneer je België hebt verlaten om wettelijke militaire verplichtingen te gaan vervullen in je land van herkomst.

Zie ook artikel 4, §1 van het koninklijk besluit van 9 juni 1999. 

 

Extra informatie