Wie vraagt een arbeidskaart A aan?

Je moet zelf de aanvraag voor een arbeidskaart A indienen. Je werkgever kan niet tussenkomen. 

Nodige documenten

Je hebt de volgende documenten nodig:

  • Een aanvraagformulier
  • Een inlichtingenblad: hierop staan inlichtingen over je identiteit, woonplaats, burgerlijke staat, ... Je vult het correct in, ondertekent het en laat het door de burgemeester voor eensluidend verklaren

Opmerking Kruispunt M-I: Het is belangrijk dat je het inlichtingenblad volledig en correct invult, want op deze manier kan de administratie nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet.

  • Een kopie van je verblijfstitel

Indienen van de aanvraag

Je dient een aanvraag in bij de Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren van de provincie waar je woont.

De Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren zal nakijken of je dossier volledig is en stuurt het door naar de bevoegde arbeidsmigratiedienst.

Beslissing

De arbeidsmigratiedienst onderzoekt je dossier en neemt een beslissing binnen 10 werkdagen. Als er bijkomende inlichtingen nodig zijn, duurt het langer.

  • Bij een positieve beslissing wordt de arbeidskaart A naar je gemeente gestuurd. De gemeente roept je op om de arbeidskaart af te halen.
  • Bij een negatieve beslissing wordt je bij aangetekende brief op de hoogte gebracht. De beslissing moet motiveren waarom de aanvraag werd afgekeurd. Bovendien moet de beslissing de verschillende beroepsmogelijkheden vermelden.
Extra informatie