Na 4, 3 of 2 jaar met arbeidskaart B

Je kan een arbeidskaart A aanvragen als je bewijst een aantal jaren met een arbeidskaart B gewerkt te hebben tijdens een periode van maximaal 10 jaar wettig en ononderbroken verblijf in België. Deze periode van maximaal 10 jaar moet je aanvraag voor de arbeidskaart A voorafgaan.

Je verblijf wordt beschouwd als ononderbroken als:

 • de onderbreking tussen twee verblijfsperiodes niet meer dan 1 jaar duurt
 • je afwezig bent door het vervullen van je dienstplicht, tenminste als je binnen 60 dagen na het volbrengen van je dienstplicht naar België terugkeert

In principe moet je aantonen dat je 4 jaar gewerkt hebt in loondienst met een arbeidskaart B.

Deze termijn van 4 jaar kan in bepaalde gevallen herleid worden tot 3 of 2 jaar:

 • België heeft met jouw land van herkomst een internationale tewerkstellingsovereenkomst gesloten. Deze landen zijn Algerije, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië, Marokko, Servië, Montenegro, Tunesië en Turkije. Als onderdaan van een van deze landen moet je maar 3 jaar tewerkstelling aantonen.
 • De termijn van 4 jaar of 3 jaar wordt verminderd met een jaar als je echtgenoot of geregistreerde partner of kinderen samen met jou wettig in België verblijven.

Sommige arbeid telt niet mee

Niet alle jaren die je gewerkt hebt met een arbeidskaart B kunnen meegerekend worden.

Kunnen niet meegerekend worden voor de termijn, de arbeid verricht: 

 • als hooggeschoold personeel
 • als gespecialiseerde technieker
 • als stagiair
 • als au pair
 • als werknemer van een buitenlandse werkgever
 • als navorser of gasthoogleraar
 • als echtgenoot, geregistreerde partner of kind van een werknemer met arbeidskaart B of van diplomaten en enkele andere specifieke categorieën
 • tijdens een opleiding die bepaalde werknemers komen volgen in België

Deze arbeidsmigranten kunnen geen arbeidskaart A aanvragen.

In de praktijk krijgen zij wel na 5 achtereenvolgende jaren gewerkt te hebben met arbeidskaart B, namelijk 5 jaar na de afgifte van hun eerste elektronische A kaart, van Dienst Vreemdelingenzaken een verblijfsrecht van onbepaalde duur. Door dit verblijfsrecht van onbepaalde duur zijn ze vrijgesteld van arbeidskaart.  

Sommige periodes van inactiviteit tellen mee

Sommige periodes van inactiviteit kunnen wel meegerekend worden om de termijn van 4, 3 of 2 jaar werk met arbeidskaart B te bewijzen.

Het gaat om de periodes van gehele arbeidsongeschiktheid als gevolg van:

 • een beroepsziekte
 • een arbeidsongeval of een ongeval op de weg naar en van het werk en die gebeurden op een moment dat je werd tewerkgesteld door een Belgische werkgever
Extra informatie