Een arbeidskaart B krijg je normaal alleen na een arbeidsmarktonderzoek. 

Het arbeidsmarktonderzoek wijst uit of het mogelijk is om binnen een redelijke termijn een werknemer te vinden die geschikt is om de job, eventueel na het volgen van een opleiding, uit te oefenen. Voor het arbeidsmarktonderzoek kijkt men niet alleen naar de Belgische arbeidsmarkt, maar ook naar de Europese arbeidsmarkt.

Sommige vreemdelingen zijn vrijgesteld van de voorwaarde van arbeidsmarktonderzoek voor het bekomen van een arbeidskaart B. Als je een vrijstelling hebt, is het dus makkelijker voor je om een arbeidskaart B te krijgen.

Wie is vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek?

De volgende groepen zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld:

Gevolgen van de vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek

Als je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek, gelden ook een aantal andere voorwaarden van de arbeidskaart B niet:

  • je moet niet in het buitenland zijn wanneer de werkgever voor jou een arbeidskaart B aanvraagt: het kan ook als je een kort wettig verblijf in België hebt
  • er moet geen internationale overeenkomst inzake tewerkstelling van vreemdelingen zijn afgesloten met jouw land van herkomst
Extra informatie