De arbeidskaart C verliest haar geldigheid wanneer je verblijfsprocedure een definitief einde kent. Dit wil zeggen dat er ofwel een definitief negatieve beslissing, ofwel een toelating tot verblijf wordt afgegeven. In de praktijk is de administratie nogal soepel bij controles en blijft de werknemer werken tot de arbeidskaart C vervalt. Maar een hernieuwing zal in geen geval nog worden toegestaan.

De arbeidskaart C is maximaal 1 jaar geldig. Als je na 1 jaar nog steeds in een situatie zit die recht geeft op een arbeidskaart C, en je wil de tewerkstelling verderzetten, dan kan je een aanvraag tot hernieuwing indienen.

Extra informatie