Wie start de procedure?

Je moet zelf de arbeidskaart C aanvragen.

Nodige documenten

Je hebt de volgende documenten nodig:

  • een aanvraagformulier 
  • een inlichtingenblad
  • een kopie van je verblijfsdocument
  • een uittreksel uit het vreemdelingen- of wachtregister met verblijfshistoriek
  • elk ander document dat de bevoegde overheid vraagt voor het onderzoek van de aanvraag. Bijvoorbeeld de beslissing van Dienst Vreemdelingenzaken van je humanitaire regularisatie (9bis).

Aanvraagformulier 

Je vult het zelf in en ondertekent het zelf.

Inlichtingenblad

Hierop staan inlichtingen over je identiteit, burgerlijke staat, woonplaats,... Je vult het correct in, ondertekent het en laat het voor eensluidend verklaren door de burgemeester.

Indienen van de aanvraag

Je dient je aanvraag in bij de Dienst Arbeidsmigratie en Uitzendkantoren van de provincie waar je woont.  

De arbeidskaart C voor echtgenoten en minderjarige kinderen van diplomaten en consuls of andere bijzondere verblijfstitels moet aangevraagd worden via de protocoldirectie van de FOD Buitenlandse Zaken.

Beslissing

De arbeidsmigratiedienst onderzoekt of je aan alle voorwaarden voldoet.

  • Bij een positieve beslissing wordt de arbeidskaart C naar je gemeente gestuurd. De gemeente roept je op om de arbeidskaart af te halen.
  • Bij een negatieve beslissing wordt je bij aangetekende brief op de hoogte gebracht. De beslissing moet motiveren waarom de aanvraag werd afgekeurd. Bovendien moet de beslissing de verschillende beroepsmogelijkheden vermelden.
Extra informatie