Aanvraag door de werknemer

De arbeidskaart C wordt door de werknemer zelf aangevraagd. De werkgever heeft geen administratieve verplichtingen. Hij moet geen arbeidsvergunning aanvragen.

Geldigheidsduur

De arbeidskaart C geldt voor eender welk beroep in loondienst en bij eender welke werkgever.

De arbeidskaart C is geldig voor maximum 1 jaar. En vernieuwbaar zolang men aan de voorwaarden voldoet om een arbeidskaart C te bekomen.

De arbeidskaart C verliest haar geldigheid wanneer de procedure, op basis waarvan de vreemdeling in aanmerking kwam voor de arbeidskaart C, definitief eindigt. In de praktijk is de administratie nogal soepel bij controles en kan de werknemer blijven werken tot de arbeidskaart C vervalt. Maar een hernieuwing zal in geen geval nog worden toegestaan.

 

Arbeidskaart C specimen

 

Extra informatie