Je bent arbeidsmigrant als je naar België komt alleen met het doel om er te werken. Je hebt dan een arbeidskaart B nodig voor werk in loondienst en een beroepskaart voor zelfstandigenarbeid.

Een 'gewone' arbeidskaart B wordt heel zelden toegestaan. Je kan ook vrijgesteld zijn van arbeidsmarktonderzoek om de arbeidskaart B te bekomen. Dan wordt deze arbeidskaart makkelijker toegestaan.

Maar je kan ook helemaal vrijgesteld zijn van arbeids- of beroepskaart.

Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je arbeidskaart B als:

Je bent vrijgesteld van arbeidskaart als:

 • Diplomatiek en consulair personeel
 • Bedienaars van erkende erediensten
 • Gedetacheerde
 • Onderhoudspersoneel van buitenlandse militaire begraafplaatsen
 • Werknemer ingeschreven in de Pool der zeelieden van de Belgische koopvaardij
 • Kaderpersoneel of vorser van een erkend coordinatiecentrum
 • Rijdend of varend personeel van buitenlandse werkgevers, voor maximaal 3 maanden, voor vervoer van personen of goederen over land, de zee of in de lucht.
 • Handelsvertegenwoordiger met hoofdverblijf in het buitenland, voor maximaal 3 maanden, om je klanten in Belgie te bezoeken, als je in het bezit bent van een legitimatiekaart (in de praktijk wordt dit echter niet meer afgeleverd!).
 • Dienstbode die toeristen vergezelt, voor maximaal 3 maanden.
 • Journalist van buitenlandse media: maximaal 3 maanden als je je hoofdverblijf in het buitenland hebt en onbeperkt als je je hoofdverblijf in Belgie hebt.
 • Je tewerkgesteld wordt in uitvoering van internationale akkoorden die werden goedgekeurd door een federale, gewestelijke of gemeenschapsoverheid in het kader van hun respectievelijke bevoegdheden.
 • Postdoctorale vreemdeling, houder van een doctorsgraad of gelijkwaardige kwalificatie, voor wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit.

Je bent, afhankelijk van je concrete situatie, vrijgesteld van arbeidskaart, vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek of vrijgesteld van beroepskaart als:

Je bent vrijgesteld van beroepskaart als:

 • Meewerkende echtgenote, wiens hulp dus beperkt blijft tot een louter ondersteunende taak.
 • Zakenman, voor maximaal 3 maanden en als je je hoofdverblijfplaats in het buitenland houdt.
 • Advocaat die op het tableau wordt opgenomen.
 • Laderpersoneel en vorsers in een coordinatiecentrum
 • Zwitser

 

Extra informatie