Als hooggeschoolde ben je onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je arbeidskaart B.

Voorwaarden hooggeschoolde werknemer

Je bent hooggeschoold als:

  • je een diploma van hoger of universitair onderwijs hebt
  • je een minimaal bruto jaarloon hebt van € 40.972 (2018). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Als je dit jaarloon verdient, kan je een arbeidskaart B krijgen zonder arbeidsmarktonderzoek.

De arbeidskaart B moet jaarlijks verlengd worden. Dit kan voor een maximum termijn van 4 jaar. Deze termijn van 4 jaar kan eenmaal verlengd worden met nog eens 4 jaar.

De arbeidskaart B als hooggeschoolde kan onbeperkt verlengd worden als:

  • je een minimaal bruto jaarloon hebt van € 68.356 (2018). Dit is het bedrag dat ook voor leidinggevenden geldt.

De Dienst Vreemdelingenzaken geeft na 5 jaar onafgebroken tewerkstelling in België een verblijfsrecht van onbeperkte duur. Op dat moment ben je vrijgesteld van arbeidskaart. Een onbeperkte verlenging van de arbeidskaart B is dus meestal overbodig.  

Hooggeschoolde zelfstandige?

Als je als hooggeschoolde zelfstandige wil werken, moet je een beroepskaart aanvragen. Er bestaan geen uitzonderingsregels.

 

Extra informatie