Unieburgers genieten van het vrij verkeer van personen. Daardoor kunnen ze in België werken zonder arbeidskaart of beroepskaart.

Voor Kroatische werknemers liep de overgangsfase af op 30 juni 2015. Sindsdien kunnen zij zonder arbeidskaart werken als werknemer.

Toepassingsgebied

Deze regeling is van toepassing op onderdanen van de landen van:

  • de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus*, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Ierland, Italië, Griekenland, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Zweden (*de EU-wetgeving is momenteel niet van toepassing op het noordelijke gedeelte van Cyprus, dat niet onder de controle van de regering van de Republiek Cyprus valt).
  • de Europese Economische Ruimte: alle EU-landen en Noorwegen, IJsland en Liechtenstein.

EU-gezinshereniger

Als je als Unieburger een gezinslid komt vervoegen in België, mag je werken zonder arbeidskaart of beroepskaart. Ongeacht of je familielid Belg, Unieburger of derdelander is.

EU-werknemer/werkzoekende/zelfstandige

Je kan werken, vrijgesteld van arbeids- of beroepskaart. Je kan ook naar België komen om werk te zoeken. Ook dan heb je geen arbeids- of beroepskaart nodig.

EU-student

Als EU-student kan je werken zonder arbeidskaart. Er bestaan geen regels over het maximum aantal uren per week dat je mag werken, zoals bij een derdelands student. Wel moet je studie je hoofdbezigheid blijven.

In de praktijk zal dit weinig problemen opleveren: als er twijfel rijst over de hoofdbezigheid van de EU-student, zal hij onder het statuut van EU-werknemer vallen. Dit is een veel voordeliger statuut.

EU-dienstverrichter

Als Unieburger kan je in België vrij diensten verrichten voor een onderneming uit een ander EU-land. Je bent vrijgesteld van arbeids- of beroepskaart.

Je kan als onderneming uit een ander EU-land ook werknemers ter beschikking stellen van een Belgische onderneming in het kader van het vrij dienstenverkeer. Dit heet 'detachering'. Als Unieburger ben je dan vrijgesteld van arbeidskaart. Als derdelander gelden er extra voorwaarden. 

 

Extra informatie