Dienst vreemdelingenrecht en internationaal familierecht van Agentschap Integratie en Inburgering helpt het werkveld in Vlaanderen en Brussel om de rechtspositie van vreemdelingen te erkennen en toe te passen in hun dienstverlening. Voor lokale ondersteuning in stad Antwerpen verwijzen we door naar Atlas - Infopunt verblijf en rechtspositie, en in stad Gent verwijzen we gedeeltelijk door naar Infopunt Migratie van dienst burgerzaken Gent. Ons eigen aanbod:

  • PUBLICATIES: online info en databank rechtspraak op deze website; Nieuwsbrief vreemdelingenrecht en internationaal familierecht; Tijdschrift voor Vreemdelingenrecht
  • VORMING: open aanbod en aanbod op maat (zie vormingen op deze website)
  • BEGELEIDING: expertise-ondersteuning op maat van organisaties en problematieken
  • HELPDESKADVIES: advies over een specifieke vraag (lees eerst onze online info)

Telefonische juridische helpdesk 02 205 00 55 en toets 1, 2 of 3:

Openingsuren per toets:

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag 

1 Internationaal Familierecht

9-12.30

 

13.30-17

 

9-12.30

gesloten op 5/10

= welk recht geldt op internationale familiesituaties: geboorteakten, huwelijk, echtscheiding,..

2 Asielrecht

9-12.30

gesloten op 15/10, 2/11

 

13.30-17

 

9-12.30

= asielprocedure (aanvraag voor erkenning als vluchteling of voor subsidiaire bescherming), opvang van asielzoekers. Door juristen van Vluchtelingenwerk Vlaanderen

3 Vreemdelingenrecht

9-12.30

9-12.30

9-12.30

13.30-17

9-12.30

gesloten op 25/10

9-12.30

= alle verblijfsstatuten behalve asiel (gezinshereniging, EU-verblijf, ...), verblijfsdocumenten, arbeidskaarten, sociale rechten, medische aspecten, doelgroep inburgering, uitwijzing, Belgische nationaliteit,...

Sommige helpdeskvragen kan je ook mailen

  • We beantwoorden alleen e-mailvragen over "internationaal familierecht" of "asielrecht". Vermeld dan dit thema als Onderwerp van je e-mail aan E: juridesk[at]integratie-inburgering.be 
  • We beantwoorden geen vragen per e-mail over het ruime vreemdelingenrecht

Algemeen contact buiten helpdeskadvies

De komende maanden reorganiseren we ook andere aspecten van onze dienstverlening (publicaties, vorming en begeleiding).

Voorlopig zijn dit de contactgegevens voor andere vragen dan helpdeskadvies:

  • Algemeen contact Dienst VIF AgII: T 02 205 00 50
  • Lokale begeleiding en vorming VIF Brussels werkveld: T 02 414 04 53
  • Lokale begeleiding en vorming VIF Oost- en West-Vlaams werkveld: 09 267 66 45, 46 of 47

Heb je een klacht over onze dienstverlening?

Ben je niet tevreden over de dienstverlening van het Agentschap Integratie en Inburgering? Zeg het ons via dit formulier. 

Wij onderzoeken jouw klacht. Hoe dit onderzoek verloopt, lees je in het klachtenreglement.

Extra informatie