Verblijfsrecht

Als je een handicap hebt, kom je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een medische regularisatie (9ter). Je kan meer lezen over hoe je hiervoor in aanmerking komt op de pagina’s over medische regularisatie.

Toegang tot gezondheidszorg

De toegang tot gezondheidszorg is afhankelijk van je verblijfsrecht of van de stand van je verblijfsprocedure.

Heb je recht op steun en opvang?

Je sociale rechten zijn afhankelijk van je verblijfsrecht.

Zonder wettig verblijf of met een tijdelijk verblijfsrecht

Als je onwettig verblijft, kan je toch recht hebben op OCMW-steun. Bijvoorbeeld in een situatie van medische overmacht. Ook bij een tijdelijk verblijfsrecht kan je recht hebben op OCMW-steun. Je kan hier meer  over lezen op de pagina’s over OCMW-steun.

In bepaalde situaties heb je recht op materiële opvang. Omwille van je ziekte kan je verlenging van de materiële opvang krijgen. Je kan hier meer over lezen op de pagina’s over materiële opvang.

Minderjarige kinderen kunnen door een behartenswaardige situatie een toeslag op de kinderbijslag krijgen door een handicap. Dit kan zelfs in onwettig verblijf. Op basis van hun toeslag op de kinderbijslag, komen ze ook in aanmerking voor een tussenkomst van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Met een verblijfsrecht van minimum 1 jaar

Vreemdelingen met een verblijfsrecht van minimum 1 jaar hebben soms recht op één van de volgende tegemoetkomingen:

 

Extra informatie