Als vreemdeling in België heb je ook sociale rechten. Je moet voldoen aan de voorwaarden.

 • Publieke ziekteverzekering

  Als vreemdeling kan je een ziekteverzekering hebben in België, in een EU-land, of in een ander land.

 • Vlaamse sociale bescherming

  De Vlaamse sociale bescherming (VSB) bestaat uit drie pijlers: het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, het zorgbudget voor personen met een handicap en het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood. Als vreemdeling kan je recht hebben op deze tegemoetkomingen als je voldoet aan bepaalde voorwaarden. 

 • Werkloosheid

  Als vreemdeling heb je soms recht op een werkloosheidsuitkering. Je moet in orde zijn met de verblijfswetgeving en met de wetgeving op tewerkstelling van vreemdelingen. Daarnaast moet je voldoen aan de algemene voorwaarden die ook voor Belgen gelden.

 • Gezinsbijslag

  Kinderbijslag, kraamgeld en de adoptiepremie zijn voorbeelden van gezinsbijslagen. Je hebt de gewone gezinsbijslag en de gewaarborgde gezinsbijslag. 

 • Steun aan personen met een handicap

  Als vreemdeling met een handicap kan je recht hebben op een uitkering of een tegemoetkoming.

Extra informatie