Hoe herken je dit document?

Wat is de naam van dit document?

  • Europese blauwe kaart
  • Elektronische H kaart
  • Bijlage 6bis Verblijfsbesluit

Wie krijgt deze kaart?

Hoogopgeleide werknemers uit derde landen, die met succes de verblijfsprocedure voor het bekomen van een Europese blauwe kaart hebben doorlopen.

Wat is de geldigheidstermijn?

De H kaart wordt uitgereikt voor een éénmalig hernieuwbare termijn van 13 maanden. Na 2 jaar wordt de H kaart toegekend voor 3 jaar.

Wanneer moet ik de kaart hernieuwen?

Tussen de 45ste en 30ste dag vóór de vervaldatum van de kaart. 

Als de Dienst Vreemdelingenzaken geen beslissing neemt over de vernieuwing van de kaart vóór de vervaldatum, dan moet de gemeente een bijlage 15 afleveren. Een bijlage 15 dekt voorlopig het verblijf. 

Ben je opgesloten in een ziekenhuis of verpleeginstelling? Of ben je opgesloten in een strafinrichting of een inrichting ter bescherming van de maatschappij? Dan ben je tijdelijk vrijgesteld van de verplichting om de vernieuwing van je verblijfskaart aan te vragen. Na de opname of opsluiting kan je alsnog de vernieuwing van je verblijfskaart bekomen. Je legt dan het bewijs van je opname of opsluiting voor.

In welk register word je ingeschreven?

In het vreemdelingenregister.

Extra informatie