Je kan een verblijfsrecht krijgen als je wil werken als werknemer. Je moet voldoen aan de voorwaarden om te mogen werken.

Je krijgt dan een verblijfsrecht als arbeidsmigrant. Dat wil zeggen dat je naar België komt met het doel om er te werken, vandaar arbeidsmigrant. Je start de procedure dus op in het buitenland.

Soms ben je al in België met een geldig verblijfsrecht, bijvoorbeeld op basis van gezinshereniging. Dan kan je in België een omzetting vragen naar het verblijfsrecht als arbeidsmigrant. Dat heet statuutswijziging.

 • Wat zijn de voorwaarden om te werken?

  Om een verblijfsrecht als arbeidsmigrant te krijgen moet je een arbeidskaart B hebben of vrijgesteld zijn van arbeidskaart. Daarna moet je, afhankelijk van je situatie, een visum D aanvragen bij de Belgische ambassade of een aanvraag doen bij de gemeente.

 • Hoe verloopt de procedure voor een werknemer-arbeidsmigrant?

  Normaal start je de procedure op in het buitenland. Als je al een verblijfsrecht hebt in België, kan je de procedure opstarten in België. Dit heet statuutswijziging.

 • Verblijfsrecht als werknemer

  Eerst krijg je een tijdelijk verblijfsrecht, namelijk een elektronische A kaart. Na enkele jaren kan je onder bepaalde voorwaarden een elektronische B kaart krijgen.

 • Grensarbeider

  Je werkt in België, maar je woont in een buurland.

 • Europese blauwe kaart voor hoogopgeleide werknemer

  De Europese blauwe kaart (elektronische H kaart) is een verblijfskaart én arbeidskaart voor hoogopgeleide derdelanders die in een EU-lidstaat willen komen verblijven en werken.

Extra informatie