Administratieve beslissingen moeten uitdrukkelijk gemotiveerd zijn.

De Verblijfswet voorziet hierop een uitzondering. Wanneer redenen van staatsveiligheid zich daartegen verzetten, moet de overheid de feiten die de beslissing rechtvaardigen niet langer vermelden.