Humanitaire regularisatie (9bis) is een machtiging tot verblijf voor meer dan 3 maanden. Je vraagt de machtiging aan volgens artikel 9bis Verblijfswet. 

Het is een uitzonderingsprocedure: ze dient voor situaties waarbij je niet in aanmerking komt voor een andere verblijfsprocedure, maar je toch een reden voor verblijf in België hebt.

Voor een ontvankelijke 9bis-aanvraag moet je een identiteitsbewijs hebben, en aantonen dat je geen aanvraag kan gaan indienen vanuit je land van herkomst. Je moet ook een verblijfplaats in België hebben, en een bijdrage in administratieve kosten betalen.

De overheid beslist vrij of zij een 9bis-aanvraag gegrond vindt. De Verblijfswet geeft daar geen criteria voor. De criteria die de overheid in de praktijk toepast, zijn laatst toegelicht in de instructie van 19 juli 2009. Die instructie is formeel vernietigd, maar blijft in de praktijk een niet-bindende richtlijn. Toch moet de overheid elke aanvraag op zijn individuele waarde beoordelen. De overheid moet een weigering motiveren, en mag geen beslissing nemen die kennelijk onredelijk of willekeurig is. 

Extra informatie