Als artiest ben je in bepaalde gevallen vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart en in bepaalde gevallen vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek bij de aanvraag van je gecombineerde vergunning of arbeidskaart. Ook als zelfstandige artiest zijn er verschillende mogelijkheden. De inhoudelijke regels zijn hetzelfde in het Vlaams en het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

  • Als je tewerkstelling meer dan 90 dagen duurt vraag je een gecombineerde vergunning aan.
  • Voor een korte opdracht, ben je vrijgesteld van arbeidskaart als je internationale faam geniet. Als je niet aan deze voorwaarde voldoet, moet je een arbeidskaart aanvragen.

Vrijstelling van gecombineerde vergunning of arbeidskaart

Je bent als artiest vrijgesteld van gecombineerde vergunning of arbeidskaart wanneer je werkt als loontrekkende en internationale faam geniet. Wat dit juist is, wordt niet gedefinieerd. In de praktijk moet je in meer dan drie landen 'bekend' zijn betreffende je schouwspel. 

In het Vlaams gewest geldt deze vrijstelling voor maximaal 21 dagen.

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest geldt de vrijstelling als je verblijf in België niet langer duurt dan 3 maanden.

Deze vrijstelling geldt ook voor de begeleiders van de artiest.

Vrijstelling van arbeidsmarktonderzoek

Als je geen internationale faam bezit en/of voor een periode langer dan 90 dagen komt werken, moet je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart aanvragen. Je bent vrijgesteld van arbeidsmarktonderzoek als je minimum een jaarlijks bruto inkomen hebt van € 34.819 (2019). Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De gecombineerde vergunning zal dan makkelijk worden toegestaan.

Als je dit jaarlijks inkomen niet hebt, zal er wel een arbeidsmarktonderzoek gebeuren voordat je een gecombineerde vergunning of arbeidskaart wordt toegekend. De kans op de gecombineerde vergunning of arbeidskaart is dan klein.

Zelfstandige artiest

Vrijstelling van beroepskaart

Als zelfstandige artiest ben je vrijgesteld van beroepskaart als je niet langer dan 3 maanden in België verblijft en werkt.

Deze vrijstelling van beroepskaart geldt ook voor de zelfstandige begeleiders van een artiest. Zowel als artiest, als als begeleider moet je je hoofdverblijf in het buitenland behouden.

Beroepskaart

Als je langer dan 3 maanden in België wilt werken als zelfstandige artiest, moet je wel een beroepskaart aanvragen.

 

Extra informatie